Sebungkus cokelat akan diberikan ke 24 anak, sehingga masing-masing anak memperoleh 8 cokelat. Tentukan cokelat yang didapatkan setiap anak, jika cokelat tersebut diberikan untuk 16 anak…

Sebungkus cokelat akan diberikan ke 24 anak, sehingga masing-masing anak memperoleh 8 cokelat.

Tentukan cokelat yang didapatkan setiap anak, jika cokelat tersebut diberikan untuk 16 anak…

A. 12 cokelat

B. 17 cokelat

C. 15 cokelat

D. 20 cokelat

Jawaban: A

  1. Coklat yang diperoleh setiap anak adalah 12 coklat
  2. Banyak bensin yang diperlukan adalah 12 liter.

Pendahuluan

Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, besaran lain justru semakin kecil.

Hubungan perbandingan berbalik nilai berlaku :

Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar (diperkecil) maka yang kedua juga membesar (mengecil), begitu pula sebaliknya.

Hubungan perbandingan senilai berlaku :

 

Pembahasan

 

No 1.

Diketahui :

x₁ = 24

y₁ = 8

x₂ = 16

Ditanya :

Coklat yang diperoleh setiap anak (y₂) ?

Penyelesaian :

  • Menentukan banyak coklat yang diperoleh setiap anak

16 × y₂ = 24 × 8

16 y₂ = 192

y₂ = 

y₂ = 12

Jadi Coklat yang diperoleh setiap anak adalah 12 coklat.

 

Baca Juga  ibu membeli sebuah hiasan dinding berbentuk setengah lingkaran