Lain lain

Paraga kang nduweni sipat serakah, iri lan pengin menang dhewe diarani paraga?

Paraga kang nduweni sipat serakah, iri lan pengin menang dhewe diarani paraga? Protagonis Antagonis Tritagonis Paraga Utama Paraga Pambantu Jawaban yang benar adalah: B. Antagonis. Dilansir dari Ensiklopedia, paraga kang nduweni sipat serakah, iri lan pengin menang dhewe diarani paraga Antagonis. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Protagonis adalah jawaban yang …

Read More »

Pada metode perakitan individual proses pemasangan komponen dilakukan secara?

Pada metode perakitan individual proses pemasangan komponen dilakukan secara? Bersamaan dan acak Berurutan sesuai dengan pasangannya Acak tanpa urutan Sesuai dengan ukurannya Sendiri-sendiri tanpa memperhatikan pasangannya Jawaban yang benar adalah: B. Berurutan sesuai dengan pasangannya. Dilansir dari Ensiklopedia, pada metode perakitan individual proses pemasangan komponen dilakukan secara Berurutan sesuai dengan …

Read More »

trotoar gunana pikeun

trotoar gunana pikeun jawaban nyaeta kanggo jalma jalma marapah ambeh mobil jeung sajabana henteu ka jalan jalma, jadi si jalama aman kanggo mapah di sisi jalan Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar denganjalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan. atau …

Read More »

Kue isian es selendang mayang terbuat dari?

Kue isian es selendang mayang terbuat dari? Tepung hunkwe dan susu bubuk Sagu aren dan tepung hunkwe Sagu aren dan gula aren Santan dan gula aren Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: B. Sagu aren dan tepung hunkwe. Dilansir dari Ensiklopedia, kue isian es selendang mayang terbuat dari Sagu …

Read More »

Es selendang mayang bermanfaat untuk mengurangi rasa lapar karena?

Es selendang mayang bermanfaat untuk mengurangi rasa lapar karena? Kue es selendang mayang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat Kuah es selendang mayang yang terbuat dari santan kelapa Kuenya mengandung protein dan vitamin yang tinggi Warna kue es selendang mayang yang menarik Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: A. …

Read More »

Ku Hyang Bunisora, Niskala Wastu Kancana kacida di pikanyaah jeung didama-dama, sesat ngaleuwihan ka putrana nyalira. Kecap didama-dama ngandung harti?

Ku Hyang Bunisora, Niskala Wastu Kancana kacida di pikanyaah jeung didama-dama, sesat ngaleuwihan ka putrana nyalira. Kecap didama-dama ngandung harti? dijaga jeung dirawat kalawan ati-ati pisan dianggap jelema penting tur dihormat. Disaruakeun jeung ka anak sorangan dipupusti siga ka barang alus atawa jimat. Diperlakukeun kalawan hade jeung dihormat Jawaban yang …

Read More »

Salah sahiji anu aya dina hiji warta nyaeta?

Salah sahiji anu aya dina hiji warta nyaeta? eusina mangrupa opini eusina mangrupa carita hayalan tapi logis eusina mangrupa carita hayalan anu pamohalan eusina dumasar kana data anu benar Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: D. eusina dumasar kana data anu benar. Dilansir dari Ensiklopedia, salah sahiji anu aya …

Read More »

Anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “Tanah Sunda ”?

Anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “Tanah Sunda ”? lautan pakebonan pagunungan walungan padatataran Jawaban yang benar adalah: B. pakebonan. Dilansir dari Ensiklopedia, anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “tanah sunda ” pakebonan. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. lautan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas …

Read More »

naon ari dongeng legenda

naon ari dongeng legenda ? Jawaban: Dongeng legenda atawa sok disebut oge dongeng sasakala nyaeta carita ngenaan asal muasal peristiwa atawa tempat anu dipercaya ku sababaraha penduduk satempat yen carita eta teh bener-bener kungsi aya atawa kungsi kajadian, tapi henteu dianggap karamat atawa sakral saperti mitos atawa mite. Penjelasan: Semoga …

Read More »

puseur sawangan

puseur sawangan jawaban Anu disebut puseur sawangan dina novel atawa carpon nyaeta ku saha eta novel atawa carpon ditulisna, naha anu nulisna aya dina eta carita atawa henteu. Dina basa Indonesia puseur sawangan disebut “sudut pandang”. Puseur sawangan atawa sudut pandang teh mangrupakeun salahsahiji unsur intrinsik nu aya dina karya sastra wangun prosa, saperti novel, capon atawa dongeng. …

Read More »