allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat jumat dan meninggalkan

allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat jumat dan meninggalkan

jawaban

1.    Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan shalat Jumat dan meninggalkan (A) Jual Beli.
Alasan : Qs. Al Jumu’ah ayat 9 “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.”

2.    Dalil yang menunjukkan bahwa shalat jum’ah itu wajib adalah (D) Surah Al-Jumu’ah/62 :9.
Alasan :
a. Surah al-Jumu’ah/62 :6, artinya Katakanlah: “Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih Allah bukan manusia-manusia yang lain, maka harapkanlah kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar”.
b. Surah al-Jumu’ah/62 :7, artinya Mereka tiada akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
c. Surah al-Jumu’ah/62 :8, artinya Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

3.    Orang yang menyampaikan khotbah Jum’ah adalah (D) Khatib

4.    Farhan sedang melakukan perjalanan jauh. Ia diberi keringanan untuk tidak shalat Jumat tetapi ia wajib (A) Shalat Dzuhur

5.    Jika kita bicara ketika khatib sedang berkhotbah, shalat Jumat yang kita lakukan akan (B) Sia-sia
Alasan : Sebab berbicara ketika khatib sedang berkhotbah merupakan salah satu amalan yang dilarang.

Baca Juga  Semasa dakwahnya Nabi Ilyasa, a.s. kaum Bani Israil kembali durhaka kepada Allah setelah .....