Ieu di handap henteu kaasup nu sok ngayakeun wawancara,nyaeta?

Ieu di handap henteu kaasup nu sok ngayakeun wawancara,nyaeta?

  1. nu ngetes calon pagawe
  2. wartawan
  3. panalungtik
  4. pulisi
  5. e. padagang

Jawaban yang benar adalah: C. panalungtik.

Dilansir dari Ensiklopedia, ieu di handap henteu kaasup nu sok ngayakeun wawancara,nyaeta panalungtik.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. nu ngetes calon pagawe adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. wartawan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. panalungtik adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. pulisi adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. e. padagang adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. panalungtik.

Baca Juga  Di handap ieu nu teu kaasup kana ciri-ciri dongéng nya éta .Eusina sok aya unsur pamohalan/ teu asup akal Sumebarna ku cara tatalépa Sok ngandung papatah/ amanat Caritana pondok Karya sastra Sunda modern?