Kandungan surah yunus ayat 40 41 berisi ajaran tentang

Inilah Kunci Jawaban Soal Pelajaran Tentang Kandungan surah yunus ayat 40 41 berisi ajaran tentang

Jawaban:

Dalam Q.S. Yunus ayat 40 Allah telah berfirman dan menjelaskan tentang di dunia ada dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran.

Oran-orang yang beriman kepada Al-Quran, pastinya mereka juga telah beriman kepada Allah swt. Dan juga sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka juga tidak beriman kepada Allah SWT. Allah swt merupakan Tuhan Yang Maha Mengetahui, Allah pasti mengetahui apa saja yang kita kerjakan di muka bumi ini.

Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya yaitu ayat 41, dijelaskan tentang tindakan orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran dan terus menerus mendustakan Nabi SAW dan tidak mau beriman kepada Allah swt. Jika mereka selalu berbuat hal yang sama terus menerus, maka katakanlah, “Bagiku pekerjaanku (amalku) dan bagimu pekerjaanmu”. Dalam ayat ini, maknanya hampir sama dengan makna yang terkandung pada Q.S. Al-Kafirun, yang mana pada intinya adalah tentang toleransi beragama.

Begitulah Jawaban Soal Sekolah Tentang Kandungan surah yunus ayat 40 41 berisi ajaran tentang Semoga Membantu.

Baca Juga  Tuliskan letak indonesia secara geografis