Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila ke 5

Berikut ini Jawaban Soal Ujian Tentang Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila ke 5

Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila KELIMA PANCASILA:

 1. Senantiasa menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak diri.
 2. Senantiasa menghargai dan menghormati hak orang lain
 3. Senantiasa berbuat adil pada sesama tanpa membedakan
 4. Gemar bekerja keras, tidak boros, tidak suka foya-foya
 5. Mengembangkan nilai gotong royong dan kekeluargaan
 6. Senantiasa menghargai dan menghormati hasil karya milik orang lain

» Pembahasan

Pancasila adalah dasar bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian maka semua sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masing-masing sila Pancasila terkandung nilai penting, yakni:

 1. Sila pertama, nilai ketuhanan
 2. Sila kedua, nilai kemanusiaan
 3. Sila ketiga, nilai persatuan
 4. Sila keempat, nilai kerakyatan
 5. Sila kelima, nilai keadilan

Sila kelima sendiri selain menekankan agar kita senantiasa bersikap adil juga menuntut agar pemenuhan hak dan kewajiban selalu dalam keadaan yang seimbang.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

» Detil Jawaban

Kode   : –

Kelas  :  6 SD

Mapel : Tematik

BAB    : Tema 7 Kepemimpinan

#AyoBelajar

Demikianlah Kunci Jawaban Soal Pelajaran Tentang Sebutkan nilai yang terkandung dalam sila ke 5 Semoga Membantu.

Baca Juga  Alat musik tanjidor berasal dari