muatan a tampak menolak muatan b tetapi menarik muatan c

muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif,maka dapat dipastikan bahwa

Jawaban

Benda yang bermuatan sama akan tolak menolak, sedangkan benda yang bermuatan beda akan saling tarik menarik. Sehingga, A(-) tampak menolak muatan B(-) tetapi menarik muatan C(+). Jika muatan C(+) menolak muatan D(+).

Maka, A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, C bermuatan positif dan D bermuatan positif.

Baca Juga  Tumbuhan yang tidak menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah?