Tag Archives: wanda

Cacahing wanda saben sagatra diarani

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Cacahing wanda saben sagatra diarani Jawaban Cacahing wanda saben sagatra diarani. . . >> Guru wilangan Pembahasan – Guru Gatra yaiku cacahing gatra saben sapada. – Guru Wilangan yaiku cacahing wanda saben sagatra. – Guru Lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra. …

Read More »