Tag Archives: wae

Apa wae titikane teks pawarta

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Sekolah Tentang Apa wae titikane teks pawarta Jawaban: Pawarta iku bisa awujud: 1. Lisan, kang biasane kababar lumantar media elektronik. Tuladha: Tv, Radio, lsp. 2. Tulisan, kang biasane kababar lumantar media cetak. Tuladha: ariwarti (koran), kalawarti (majalah), lsp. Penjelasan: Titikane pawarta kang apik, yaiku: 1. …

Read More »