Tag Archives: moderato

Tempo moderato dalam lagu dinyanyikan secara

Adalah Kunci Jawaban Soal Ujian Tentang Tempo moderato dalam lagu dinyanyikan secara 2. Tempo moderato dalam lagu dinyanyikan secara … . a. cepat b. lambat c. rendah d. tinggi 23. Lagu “Serumpun Padi” diciptakan oleh … . a. A.T. Mahmud b. Ibu Sud c. W.R. Supratman d. Maladi 24. Menyanyikan …

Read More »