Tag Archives: liutammima

Innama buistu liutammima makarimal akhlak

Inilah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Innama buistu liutammima makarimal akhlak Hadis yang berbunyi ‘Innamā bu`itstu li utammima makārim al-akhlāq’ ini artinya adalah ‘Sesungguhnya Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak’. Hadis ini berupa perkataan Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tujuan pokok Allah SWT mengutusnya sebagai rasul dengan kitab Al-Quran sebagai pedoman …

Read More »