Tag Archives: kaasup

Dongeng teh kaasup karya balarea lantaran

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Sekolah Tentang Dongeng teh kaasup karya balarea lantaran Dongeng teh kaasup karya balera / milik bersama, lantaran dongeng sumebarna sacara lisan atawa tatalepa jeung anu ngarang dongeng biasana henteu jelas atawa anonim. Kusabab dongeng sumebarna tatalepa jeung anu ngarangna anonim, hiji dongeng anu sarua sok …

Read More »