Tag Archives: duwur

Mikul duwur mendem jero tegese

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Mikul duwur mendem jero tegese            Mikul dhuwur mendhem jero, tegese bisa njunjung drajade wong tuwa . Ing ngisor iki bakal tak jlentrehake apa iku paribasan lan tuladha-tuladhane. Pembahasan            Tembung Paribasan, yaiku unen-unen kang …

Read More »