Bahasa Jawa

ringkasan isi pidato diarani

ringkasan isi pidato diarani jawab Wangsulan Ringkasan pidhato diarani. . . ➡️ Dudutan. Penjelasan Pidhato/Sesorah yaiku kanggo medharake gagasan/ panemu sarana lesan ing sangarepe wong akeh supaya padha mangerteni sing diwedharake. ◉ Perangan sesorah : a. Salam pa-mbuka, yaiku ngaturake salam sing sepisan. Lumrahe ngucapake Assalamu’alaikum Wr.Wb, sakliyane kuwi nggunakake kula nuwun. b. Purwaka basa/Pa-mbuka, yaiku atur …

Read More »

mingkar mingkuring angkara tembung angkara tegese

mingkar mingkuring angkara tembung angkara tegese jawaban Tembung angkara duweni  teges podo karo hawa nafsu sing ala yaiku gampang nesu (pemarah). Pembahasan Dalam bahasa jawa mempunyai berbagai macam bahasa yaitu bahasa ngoko, madya, krama, dan bahasa kedhaton, oleh karenanya dalam bahasa jawa ada juga bahasa yang berarti sama atau yang disebut …

Read More »

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku? golek ngelmu diwiwiti kanthi tenanan golek ngelmu iku kalakone kudu rekasa bisa entuk ngelmu yen bisa ngedohi sipat kang ala yen golek ngelmu iku kanthi …

Read More »

nendra tegese

nendra tegese jawab mngkin artinya tdur. maaf klau salah, smoga brmnfaat.. atau Jawaban: Nendra tegese turu(sare) Penjelasan: Peribahasa ‘Aja Pijer Mangan Nendra’ tersebut juga mengandung makna agar kita melaksanakan—laku prihatin—, aja dumeh sugih–makan semaunya sendiri—, –aja dumeh–karyawannya banyak , tinggal perintah, tak mau bergerak. Nendra itu tidur berkepanjangan, tidurnya orang yang …

Read More »

Tembung panyandra yaiku?

Tembung panyandra yaiku? Unen-unen kang gumathok ora ngemu surasa pepindhan, tujuane kanggo nyemoni utawa nyacat wong. unen-unen kang gumathok surasa pepindhan unen-unen kang gumathok ora ngemu surasa pepindhan Semua jawaban benar Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: A. Unen-unen kang gumathok ora ngemu surasa pepindhan, tujuane kanggo nyemoni utawa …

Read More »

Kang kalebu ukara pangarep-arep, yaiku?

Kang kalebu ukara pangarep-arep, yaiku? Sadurunge kawiwitan ayo pafha ngeningake cipta! Mbok kowe mengko dolan menyang omahku! Duwea dhuwit, aku wis tuku omah. Panasa ya klambiku ben garing. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: D. Panasa ya klambiku ben garing.. Dilansir dari Ensiklopedia, kang kalebu ukara pangarep-arep, yaiku Panasa …

Read More »

sing nulis carakan jawa nganggo keris yaiku

sing nulis carakan jawa nganggo keris yaiku jawaban AJISAKA Aji Saka kuwi nyeritakne babagan ksatria sing nduweni kesaktian dhuwur. Aji Saka iso mateni raseksa saka kesaktiane. Salah sijine yoiku Prabu Dewata Cengkar, raja ing Medhang Kamulan sing senengane mangan manungsa. Amarga kuwi, para rakyate male wedi lan ora wani ngelawan. Sanadyan saben dino isuk Prabu …

Read More »

basa rinengga uga diarani

basa rinengga uga diarani jawaban basa kang nduweni surasa kaendahan utawa kaendahaning surasane atau basa rinengga yaiku basa kang durung di wenehi opo opo (kata dasar) maaf kalau salah

Read More »

contoh teks deskripsi bahasa jawa

contoh teks deskripsi bahasa jawa jawaban KLEPON “Klepon yaiku panganan tradisional wong jawa kang digawe saka glepung beras ketan kang awujud bunder mblondo kang duweni ukuran kaya dir dolanan bocah. Klepon biasane warnane ijo, nanging ana uga sing warna kuning, abang, lan ora ana warnane. Rasane legi amarga ing tengah …

Read More »