Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang disebut zakat

Adalah Jawaban Soal Ujian Tentang Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang disebut zakat

Zakat yang bertujuan untuk membersihkan jiwa seorang umat islam adalah zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun pada bulan ramadhan. Zakat fitrah hukumnya adalah wajib atau fardhu.

Pembahasan

Zakat fitrah disebut juga dengan zakat makanan pokok karena barang atau harta yang dikeluaarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. Kadar zakat fitrah adalah 1 sha’ makanan poko. Contoh makanan pokok yang dapat dikeluarkan zakat adalah beras dan gandum.

Orang yang berhak menerima zakat sama dengan golongan rang yang berhak menerima zakat mal. Contoh golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir dan miskin. Amil zakat akan membagikan  semua zakat fitrah ayang diterima dengan adil kepada setiap orang yang berhak menerima zakat.

Pelajari lebih lanjut

  1. Materi tentang zakt fitrah dengan gandum, di link brainly.co.id/tugas/7613998#
  2. Materi tentang pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah, di link brainly.co.id/tugas/3869094#
  3. Materi tentang zakat fitrah, di link brainly.co.id/tugas/7994310#
  4. Materi tentang dalil kewajiban dan perintah untuk membayar zakat, di  link brainly.co.id/tugas/8262785#
  5. Materi tentang tata cara pembagian zakat pada bulan ramadhan, di link brainly.co.id/tugas/24415618

==========================

Detail jawaban

Kelas : VIII

Mata pelajaran : Agama

Bab : zakat  

Kode soal: 8.14.8

Kata kunci : Zakat, zakat fitrah, zakat makanan pokok, menyucikan jiwa, menyempurnakan puasa, 1 shaq, 2,5 Kg, gandum, beras

Demikianlah Kunci Jawaban Soal Sekolah Tentang Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa seseorang disebut zakat Semoga Membantu.

Baca Juga  Coba ceritakan kisah teladan nabi idris