Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi

Berikut Ini adalah Jawaban Soal Sekolah Tentang Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi

Jawaban:

Menurut syeikh yusuf qardhawi yang saya baca di dalam buku fiqh soaial ada beberapa syarat untuk berijtihad. diantaranya:

menguasai bahasa arab.

menguasai kitabulloh dan hadis.

mengetahui macam-macam ijma’ yang diyakini.

menguasai usul fiqh.menguasai metode qiyas.

faham dalam mengistimbath hukum.

menguasai maksud-maksud syariat dan menguasai kaedah-kaedahnya yang menyeluruh.

mempunyai kapasitas mengistimbathkan hukum.

adil dan tsiqoh.

hanya mencari kebenaran yang hakiki.

Demikianlah Jawaban Soal Pelajaran Tentang Jelaskan syarat syarat berijtihad menurut yusuf al qaradawi Semoga Membantu.

Baca Juga  Jelaskan perbedaan gaung dan gema