tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani

tibaning swara ing pungkasaning gatra diarani?

Jawaban

Tembang macapat iku ana paugerane dhewe-dhewe. Paugeran sajroning tembang macapat iku ana telu, yaiku guru lagu, guru wilangan lan guru gatra (Lagu macapat itu ada aturan masing-masing. Aturan di dalam tembang macapat itu ada tiga, yaitu guru lagu, guru wilangan dan guru gatra).

Guru lagu yaiku tibaning swara ing saben pungkasaning gatra( jatuhnya persamaan bunyi sajak dalam setiap larik/baris).

Contoh Tembang Macapat

Mingkar-mingkuring ukara
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ilmu luhung
Kang tumrap ing tanah Jawa
Agama ageming aji.

Guru Lagu :a,i,u,a,u,a,i
Keterangan :
-Baris pertama huruf vokal terakhir a maka guru lagunya a
-baris kedua huruf vokal terakhirnya i maka guru lagunya i
– dan seterusnya

Jadi dapat disimpulkan bahwa tibaning swara ing saben pungkasaning gatra diarani guru lagu( jatuhnya persamaan bunyi sajak dalam setiap larik/baris disebut guru lagu).

Baca Juga  tembung gurit tegese